Warsztaty

Dla Kobiet

Pierwsze spotkanie zawsze ma charakter konsultacji, podczas którego chciałabym się dowiedzieć, z jakimi mierzysz się trudnościami, w jaki sposób je postrzegasz oraz jak dotychczas sobie z nimi radziłaś. Wtedy też omawiamy możliwości działania. Może się okazać, że już na pierwszym spotkaniu, z moją pomocą, znajdziesz zasoby, by poradzić sobie z trudną sytuacją. Ze swojej strony zapewniam bezpieczną przestrzeń, chęć wysłuchania i narzędzia, które do pracy pozyskiwałam przez wszystkie lata edukacji i które na bieżąco aktualizuje. Jeśli poczujesz, że potrafisz mi zaufać, poczujesz chęć zaangażowania i pojawi się między nami zrozumienie, będziemy miały możliwości do owocnej pracy.

Jako kobieta wspieram kobiety nie tylko jako psycholog czy seksuolog, jestem przede wszystkim jedną z was. Też kiedyś siedziałam na fotelu po drugiej stronie, przed swoim terapeutą zadając sobie pytanie — czy to wszystko ma sens?

Należy pamiętać, że każda kobieta jest unikalna, a trudności związane z funkcjonowaniem mogą mieć różne podłoże i przejawiać się w różnorodny sposób. Jeśli kiedykolwiek zadawałaś sobie pytanie, na jaką pomoc można liczyć u psychoseksuologa poniżej kilka ogólnych obszarów.

Jak pomagam?

Doskonalenie siebie

Naturalnym etapem niezaburzonego rozwoju osoby jest stanowienie i dążenie do samorozwoju. Zauważanie niewielkich ograniczeń i chęć wypracowania dobrych nawyków. Poprawa komunikacji z własnym ciałem oraz innymi osobami, z uwzględnieniem stanowienia granic i umiejętnym wyrażaniem tak oraz nie, zarówno w seksie, jak i realizowania asertywności w sytuacjach dnia codziennego. Również zwiększenie samoświadomości w lepszym zrozumieniu swoich celów, wartości, mocnych stron i obszarów do poprawy. Może to prowadzić do większej samoakceptacji i pewności siebie. Uświadomienie potrzeb seksualnych, wyobrażeń na temat związków, chęć eksploracji — nazwane, odpowiednio wzmocnione i umiejętnie zrealizowane mogą przełożyć się na przyjemność, satysfakcję, a co ważne, na wyższe poczucie jakości życia.

Jak pomagam?

Praca nad trudnościami

Naturalnym etapem niezaburzonego rozwoju osoby jest stanowienie i dążenie do samorozwoju. Zauważanie niewielkich ograniczeń i chęć wypracowania dobrych nawyków. Poprawa komunikacji z własnym ciałem oraz innymi osobami, z uwzględnieniem stanowienia granic i umiejętnym wyrażaniem tak oraz nie, zarówno w seksie, jak i realizowania asertywności w sytuacjach dnia codziennego. Również zwiększenie samoświadomości w lepszym zrozumieniu swoich celów, wartości, mocnych stron i obszarów do poprawy. Może to prowadzić do większej samoakceptacji i pewności siebie. Uświadomienie potrzeb seksualnych, wyobrażeń na temat związków, chęć eksploracji — nazwane, odpowiednio wzmocnione i umiejętnie zrealizowane mogą przełożyć się na przyjemność, satysfakcję, a co ważne, na wyższe poczucie jakości życia.Przeżycia mają charakter hiperboliczny więc doświadczanie trudności, jest niejako wpisane w cykl życia. Przy wystąpieniu trudności można rozpocząć pracę, zanim nastąpi ich eskalacja, która w efekcie może prowadzić do powstania kryzysu. Intensywny tryb życia, stres, kłopoty ze snem, lęk, obniżony nastrój czy brak odczuwania przyjemności, perfekcjonizm, który nakazuje funkcjonowanie na najwyższych obrotach. Brak asertywności, który zamiast umiejętnego wyznaczania własnych granic, zapraszając osoby do lepszego poznania tego, czego chcemy, a na co się nie zgadzamy, powoduje wstawienie poprzeczki w komunikacji pomiędzy osobami, gdzie wysyłanie komunikatu, który od owej poprzeczki może się odbić i bez reakcji powrócić do nadawcy. Umiejętna komunikacja ściśle związana jest z dialogiem pomiędzy potrzebami umysłu a potrzebami ciała w sytuacjach codziennych oraz w seksie. Przypadki bólu podczas stosunku, krwawienia, uprawianie seksu nie z własnej woli, zróżnicowane potrzeby seksualne partnerów, brak orgazmu pomimo starań i potrzeby jego odczuwania, brak przyjemności z seksu w ogóle czy trudności w określeniu tożsamości seksualnej, nieodpowiednio zaopiekowane mogą prowadzić do pojawienia się poczucia frustracji i bycia niewystarczającą, umniejszając poczucie pewności siebie i własnej wartości.

Jak pomagam?

Radzenie sobie w kryzysie

W życiu każdej kobiety może dojść do kryzysu. Powolnie rozwijającego się w wyniku narzuconych trudności bądź nagłego, wynikającego z wydarzeń, na które ciężko być przygotowanym z całym zapleczem mechanizmów radzenia. Kryzys jest przejściowy, lecz wymaga delikatności, wyrozumiałości dla samej siebie i mobilizacji w tworzeniu nowych nawyków i nauki funkcjonowania w środowisku podczas wychodzenia oraz po jego zakończeniu. W ten kanon wpisują się kryzysy związane z depresją, zdradą, rozwodem, konfliktami rodzinnymi, traumą oraz trudnymi doświadczeniami również seksualnymi, nadużycia, przemoc, nagła utrata, wypadek, kryzys rozwojowy, w którym możesz odczuwać niepokój, frustrację, przewartościowanie celów i potrzeb, a także pytania dotyczące sensu życia.

Najważniejszym celem mojej pracy jest wsparcie Cię w sytuacji, w której postanowiłaś zrobić coś dla siebie, z poszanowaniem Twoich wyborów i wartości. Tak byś miała słuszne poczucie własnej wartości i wytworzone mechanizmy, które samodzielnie pozwolą na funkcjonowanie zgodne z Twoją wizją dostatniego życia.

relacjolog
Shopping Cart
Scroll to Top