Strona główna » Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

 1. Informacje ogólne
  1.1. Sklep internetowy relacjolog.pl, dostępny pod adresem www.relacjolog.pl, jest prowadzony przez
  Paulinę Dłutowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Relacjolog Paulina Dłutowska”,
  z siedzibą ul. Czartoryskiego 43/52, 51-126 Wrocław, NIP: 8952256780, REGON: 525216140.
  1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego relacjolog.pl oraz
  warunki sprzedaży produktów ruchomych i świadczenia usług oferowanych przez sklep.
 2. Korzystanie ze sklepu i wymagania techniczne
  2.1. Korzystanie ze sklepu internetowego wymaga dostępu do urządzenia z dostępem do Internetu
  oraz przeglądarki internetowej.
  2.2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne uniemożliwiające korzystanie ze
  sklepu, które wynikają z winy użytkownika lub dostawcy usług internetowych.
 3. Składanie i realizacja zamówień
  3.1. Składanie zamówień odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie
  www.relacjolog.pl.
  3.2. W momencie złożenia zamówienia przez Klienta, zawierana jest umowa sprzedaży lub umowa na
  świadczenie usługi, zgodnie z wybranymi przez Klienta produktami lub usługami.
  3.3. Płatność za zamówione produkty ruchome lub usługi musi być dokonana w terminie nie dłuższym
  niż 48 godzin od momentu złożenia zamówienia.
  3.4. Realizacja zamówienia odbywa się po potwierdzeniu płatności.
  3.5. Brak wpłaty najpóźniej 24h przed datą rozpoczęcia realizacji usługi powoduje anulowanie
  zamówienia.
 4. Zwroty i reklamacje
  4.1. Klient ma prawo do zwrotu produktów ruchomych w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru,
  zgodnie z obowiązującym prawem. Koszty zwrotu ponosi Klient.
  4.2. Reklamacje dotyczące produktów ruchomych lub usług należy zgłaszać na adres e-mail:
  relacjolog@gmail.com. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
  4.3. Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy w chwili wykonania zakupionej usługi nawet jeśli
  od zakupu minęło mniej niż 14 dni. W przypadku usługi za moment wykonania usługi uznaje się
  dzień, w którym odbywa się usługa.
 5. Ochrona danych osobowych
  5.1. Administratorem danych osobowych jest Paulina Dłutowska, prowadząca działalność
  gospodarczą pod nazwą „Relacjolog Paulina Dłutowska”.
  5.2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Zasady korzystania z zakupionych usług
  6.1. Klient zobowiązuje się do korzystania z zakupionych usług zgodnie z przepisami prawa oraz
  zasadami zawartymi w umowie.
  6.2. Z usług mogą korzystać wyłącznie kupujący, którzy ukończyli 18 lat.
 2. Płatności
  7.1. Płatności za zakupione produkty ruchome lub usługi można dokonywać za pomocą systemu
  płatności Pay Tel S.A.
  7.2. Płatności można dokonywać na numer rachunku bankowego:
  Relacjolog Paulina Dłutowska
  Ul. Czartoryskiego 43/52
  51-126 Wrocław
  04 1870 1045 2078 1077 3042 0001
  7.3. Płatności za zamówienia muszą być dokonane najpóźniej w terminie 48 godzin od momentu
  złożenia zamówienia.
 3. Postanowienia końcowe
  8.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 23.08.2023r.
  8.2. Wszystkie spory wynikłe z umowy sprzedaży lub świadczenia usług będą rozstrzygane przez
  właściwe sądy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  8.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu
  nowej wersji regulaminu na stronie www.relacjolog.pl.
  Niniejszy regulamin został sporządzony w dniu 23.08.2023r.
Shopping Cart
Scroll to Top